Õpilasesindus

Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus koolis, mis annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt, olla kaasatud koolielus ja vedada eest projekte või uuendusi.

Õpilasesinduse põhieesmärgiks on esindada koolis õpilaste huve, selgitada probleeme ning olla peamiseks vahelüliks õpilase ja teiste kooli huvigruppide (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad jt) vahel. 

Kui sul on huvi osaleda õpilasesinduse tegevuses, siis pea meeles:

  • Õpilasesindusega saavad üldjuhul liituda kõik, kes selleks soovi avaldavad, olenemata sellest, millised on nende ideed või vaated: kõik on teretulnud!
  • Õpilasesinduse töös osalemiseks on vaja anda oma osalemissoov koolielu korraldajale, kes annab juhised liitumiseks.
  • Teavita oma klassi ja ka õpetajat õpilasesinduses osalemisest, sest just sina võid olla oma klassi õpilaste, õpilasesinduse ja juhtkonna vaheline oluline lüli.
  • Õpilasesinduse töös saavad kaasa lüüa 5.–9. klasside õpilased.

2023/2024 õppeaastal on õpilasesinduse president Carmen Iris Young.