Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

Eesti keel 02.06.2023
Matemaatika (kirjalik) 7.06.2023
Valikeksam 12.06.2023

    Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi õpilastele

  • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
  • eesti (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
  • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

  • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
  • eesti (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
  • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

  • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
  • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

  • sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

  • sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Loe tasemetööde kohta lisainfot Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”.