Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
   

    Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.
 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Loe tasemetööde kohta lisainfot Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”.