Rõuge kooli laul

Rõuge kooli laul
(Jane Reiljan / Mirjam Loertscher) 

1.        Õhtupäikeses punased kivid tulist värvi seintele tantsivad 
           Jälle algust kuulutab sügis,  mäepoole ranitsad vantsivad
           Jääb teeveerde mitmeid järvi, üks neist Eesti sügavaim
           Orus kevad sinilille värvi, peidus neis sõnum on kõlavaim:

Ref: 
                    Ankrud jäävad siia kooli,
                    kõrgeks lennuks valmistud
                    Rõuge koolist aina hoolid,
                    süda ankrus‘ kinnitub

                    Kellahelin kõrvus kaigub,
                    teid kui kaugeid tallamas
                    Ohjeis kindlalt elu kiirus,
                    hinges rahu valdamas

2.       Kõrge pilliroo pinnases märjas julgelt pesa teeb hinge loovus   
          Kergeks jooksuks või suusa rajaks ruumi pakub kaunis loodus 
          Üle kolme sajandi haridust, põlvest põlve edasi kantud
          Laululindude helisev rajusus,  viise on kõlamas üle maa.