Nädalamenüü

Arvutatakse mahupõhiselt.

Koolitoidult maha arvamine

Lapse koolitoidult maha arvamiseks palume lapsevanemal teavitada kooli kööki e-posti aadressil peakokk@rouge.edu.ee või telefoninubril 7859315 hiljemalt puudumise päeva kella 9.00ni. Teavitamisel tuleb öelda ka eeldatav puudumise periood.

Rõuge kool osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas