Rõuge Põhikooli arengukava 2022-2026 arengukava avalikustamine

Rõuge Põhikooli arengukavaga saab tutvuda siin.

Kõik arengukava puudutavad ettepanekud palume saata kooli e-posti aadressile kool@rouge.edu.ee hiljemalt 23.maiks 2022. Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud ettepanekutega. Arengukava avalik arutelu toimub 24.mail kell 17:00 Rõuge Põhikoolis. Avalikule arutelule palume registreeruda e-posti aadressil kool@rouge.edu.ee hiljemalt 20.maiks 2022 kell 14:00. Avalikku arutelu ei korraldata, kui avaliku väljapaneku jooksul arengukava eelnõusse ettepanekuid ei esitata.