|

Kiidame!


Mia Marii Võsumägi, Beti Helekivi, Fredi Heero, Mari Metsküla, Reena Org, Mardo Käämer –
osalemise eest 6. klassi matemaatikaolümpiaadil.

Juhendaja: Külli Tuisk