|

Ettepanek pakkumuse esitamiseks

Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Rõuge Põhikooli korraldatavas väikehankes „Rõuge kooli ATS juhtmete vahetus“.

Hankija soov on välja vahetada Rõuge Põhikooli automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi liin nr 1 juhtmestik, mis hõlmab tervet koolimaja C korpust. Juhtmeid soovime vahetada, kuna ATS seade näitab viga andurite liinis, aga vea asukohta, ega põhjust ära ei tuvasta. Selleks, et välja selgitada tegelik tööde maht, on enne pakkumuse esitamist kohustuslik tutvuda kohapealsete oludega, arvestades tellija soovide ja vajadustega. Kohapealseks tutvumiseks palume võtta ühendust Rõuge Põhikooli majandus juhatajaga Henri Paas, tel 56054472, majandus@rouge.edu.ee

Objekti asukoht: Haanja mnt 12, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.05.2022 kell 09.00.

Pakkumus tuleb lahti kirjutada vähemalt järgmiste tööde lõikes:

1) Andurite uue kaabelduse paigaldus ja vana kaabelduse eemaldamine;

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on pakkumuse kogumaksumuse madalaim hind (koos käibemaksuga). Hankija ei kompenseeri pakkujale pakkumuse ettevalmistamisega ega hankes osalemisega seotud kulutusi. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil majandus@rouge.edu.ee

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Rõuge Põhikooli majandusjuhataja Henri Paas’i poole, tel 56054472, majandus@rouge.edu.ee

Rõuge Põhikool