Meie kooli õpetajal on tuvastatud COVID-19 nakkus ja seoses sellega on 7.-9- klassi õpilased lähikontaktsetena eneseisolatsioonis esmaspäevast 18. jaanuarist kuni 27.jaanuarini, st 27. jaanuar kaasa arvatud. Terviseamet võtab peredega ühendust seoses eneseisolatsiooni reeglitega ja õppetöö korraldusliku poole kohta saab infot e-kooli kaudu.

TÄIENDATUD INFO! 

Seoses õpetaja haigestumisega jäävad esmaspäeval 18.jaanuaril ja teisipäeval 19.jaanuaril kõigi tervise hoidmise nimel ja asjaolude selgumiseni distantsõppele 5. ja 6. klassi õpilased. Õppetöö korralduse kohta saab info esmaspäeval e-kooli kaudu. Palume lastel ettevaatusabinõuna neil päevil püsida kodus. Info uueneb hiljemalt teisipäeval.

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.

Palume infokirja jagada ka õppijate ja lapsevanematega!

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Alates 1. jaanuarist jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.
Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

Haridusasutuste piirangud
14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumidesÕppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.
Avatuks jäävad:

 • lasteaiad ja -hoiud;
 • koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;
 • õpilaskodud.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel
Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Õpilaskodud
Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

Üldhariduskoolid
Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate meie veebilehelt.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule. Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Nõuandeid klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest jagatakse 11.12 toimuval "Distantsilt targemaks" veebiseminaril.

Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe
14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.

Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, kellele lisandub juhendaja või treener. Erand ei kehti Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe
12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult distantsilt. Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, et tagada vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.

Lisainfo:

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.
 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt. По-русски читайте на странице министерства.

htm_logo


Tänane päev on toonud uudise, mis muudab oluliselt õppetöö korraldust enne jõule. Nimelt suunatakse kõik koolid 14. detsembrist kaugõppele. Homne koolijuhtide kohtumine vallavalitsuses ja õpetajate töökoosolek koolis peaks tooma selgust järgmise nädala toimetamiste osas. Kindlasti jagan peale neid kohtumisi infot nii kooli kodulehel kui ka eKoolis. Kindel on see, et reedeks, 11. detsembriks planeeritud ülekooliline distantsõppepäev jääb ära ning õpilasi oodatakse kooli, et võtta veel viimast. Jääme terveks, hoiame end ja lähedasi!


Ere Käis

Täna planeeritud lastevanemate üldkoosolek jääb ära ning lükkub edasi. Uuest kuupäevast anname teada kooli kodulehe ja eKooli kaudu. Palume tekkinud olukorra pärast vabandust ning mõistvat suhtumist!

Hea lapsevanem! Alloleval lingil on Rõuge PK hoolekogu möödunud õppeaasta tegevuse kokkuvõte. Seoses Covid-19 viiruseohu kasvamisega ka Võrumaal, on see sel korral veebis. Palun loe ja anna meile küsimustikku täites 30. septembriks märku, et oled infoga tutvunud. Lastevanemate üldkoosoleku järel toimuma pidanud pesaklasside arutelu otsustas hoolekogu viiruseohtu arvestades lükata edasi. Valmistame selle koostöös kooliga ette nii, et selle saab korraldada veebis. Aitäh, et oled kaasa mõtlemas! 


Rõuge kooli hoolekogu

https://forms.gle/xVuC1Yx5dDVBdEXx5

Alamkategooriaid

6htu.jpg

Kontaktandmed

+372 785 9315 - õpetajate tuba, köök
+372 785 9344 - direktor, sekretär, raamatukogu

 kool@rouge.edu.ee

Haanja mnt 12
66201 Rõuge vald
Võru maakond

 Rõuge Põhikool